• : 0850 532 09 16
img
Takviye Edici Gıda

Foksiyonel Gıdalar Mevzuatı

5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun çerçevesinde ‘fonksiyonel gıdalar’ ilk defa mevzuatımıza gitmiştir. Kanun kapsamında fonksiyonel gıdalar, “Besleyici etkilerinin yanı sıra bir ya da daha fazla etkili bileşene bağlı olarak sağlığı koruyucu, düzeltici ve/veya hastalık riskini azaltıcı etkiye sahip olup, bu etkileri bilimsel ve klinik olarak ispatlanmış gıdalar” şeklinde tanımlanmıştır. Kanun metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun


Avrupa Birliği’nin 1924/2006/EC sayılı Gıdalarda Yapılan Beslenme ve Sağlık Beyanları Hakkında Tüzüğe uyum çerçevesinde 29 Aralık 2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğiyle, son tüketiciye ve toplu tüketim yerlerine arz edilen gıdaların genel ve belirli özel etiketleme kuralları, beslenme yönünden etiketleme kuralları, tanıtımı ve reklamına ilişkin belirli kurallar ve gıdalardaki beslenme ve sağlık beyanlarına ilişkin kurallar belirlenmiştir. Yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği

Enerji içeceklerine ilişkin hususlar ise, 4 Ekim 2006 tarihli, 2006/47 sayılı Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliği ile belirlenmiştir. Tebliğ kapsamında, sporcu içecekleri haricindeki, sıvı ve toz formdaki enerji içecekleri ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Tebliğin yenilenmesine ilişkin çalışmalar halen devam etmektedir. Mevcut Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
Türk Gıda Kodeksi Enerji İçecekleri Tebliği


vitapure ilaç - takviye edici gıda üretimi - fonksiyonel gıda üretimi -  fason takviye edici gıda - fason fonksiyonel gıda üretimi - egepharma


İlginizi Çekebilir